Έργα

  • Υλοποίηση του έργου με τίτλο «Computer Vision and AI Algorithms Edge Computation on UAVs – (edgeAI4UAV)» ένα από τα πέντε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας «AI4Media – A European Excellence Center for Media, Society and Democracy » (ai4media.eu). Το έργο υλοποιείται από τα μέλη του εργαστηρίου με επιστημονικά υπεύθυνο το μέλος του εργαστηρίου Καθηγητή Δρ Βασίλειο Χατζή.

 

 

  • Το Εργαστήριο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου για την τρισδιάσταση αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων. Έχει αποτυπωθεί η αρχαιολογική περιοχή της Αλυκής Θάσου, ενώ έχει ζητηθεί άδεια για την αποτύπωση περιοχής στο χώρο των Φιλίππων.

Όψεις της τριδιάστατης απεικόνισης του αρχαιολογικού χώρου Αλυκών Θάσου
  • Συνεργασία με τον «Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Σύστημα παρακολούθησης υγροτοπικών δασικών εκτάσεων» για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών». Το έργο εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

 

  • Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Girona, το Ναυτικό Όμιλο Καβάλας και την ξενοδοχειακή επιχείρηση Airotel για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών αθλητικού ιστιοπλοϊκού τουρισμού» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάδειξη ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Παράλληλα με την υλοποίηση έργων και ερευνητικών συνεργασιών το εργαστήριο δίνει ιδιαίτερο βάρος στην καλλιέργεια του πνεύματος της έρευνας σε φοιτητές του Τμήματος μέσα από πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και ανάπτυξη θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων.