Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετοχή σε πολλές ερευνητικές δράσεις με σημαντικά αποτελέσματα όπως αυτά καταγράφονται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις σε περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

 • Mardiris, V. and Chatzis, V., A Configurable Design for Morphological Erosion and Dilation Operations in Image Processing using Quantum-dot Cellular Automata, Journal of Engineering Science and Technology Review, Vol. 9, Iss. 2, pp. 25-30, 2016.

 • Chatzistamatis, , & Anagnostopoulos, C.N. (2018). Photogrammetric Reconstruction Using Photos Mined from Large Internet Collections. MDPI Imaging Journal.

 • Chatzistamatis, , Anagnostopoulos, C.N., Mardiris, V., & Makris, D. (2018). 3D Laser Scanning for Under Vehicle Inspection in Access Control Points. International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR).

 • Chatzistamatis, , Chourmouziadi, A., Tsekouras, G., & Anagnostopoulos, C.N. (2018). Safeguarding Intangible Cultural Heritage Through New Technologies. 1st International Conference on Cultural Informatics, Communication & Media Studies, Kusadasi, Turkey (to be published).

 • Kavroudakis, D., Soulakellis, N., Topouzelis, K., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Papakostantinou, A., Tataris, G., Kalloniatis, C., Rousou, O., Batsaris, M., Chaidas, K., & Kalaitzis, P. (2018). Efficiency And Effectiveness Approaches In Spatial Data Collection Of Vrisa After Lesvos Earthquake. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 277-281.

 • Tsekouras, G., Chatzistamatis, , Anagnostopoulos, C.N., & Makris, D. (2018). Color Adaptation for Protanopia Using Differential Evolution-based Fuzzy Clustering: A Case Study in Digitized Paintings. 2018 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS 2018).

 • Chatzistamatis, S., Kalaitzis, P., Chaidas, K., Chatzitheodorou, C., Papadopoulou, E.E., Tataris, G., & Soulakellis, N. (2018). Fusion of TLS and UAV photogrammetry data for post-earthquake 3D modeling of a cultural heritage church. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 277-281.

 • Vasilakos, C., Chatzistamatis, , Roussou, O., & Soulakellis, N. (2018). Terrestrial photogrammetry vs laser scanning for rapid earthquake damage assessment. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 143-150.

 • Soulakellis, N., Chatzistamatis, S., Vasilakos, C., Tataris, G., Papakonstantinou, A., Kavroudakis, D., Topouzelis, K., Roussou, O., Kaloniatis, C., Papadopoulou, E.E., Kalaitzis, P., & Chaidas, K. (2018). Synergistic exploitation of geoinformation methods for 3D mapping of Vrisa after Lesvos earthquake. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W4, 143-150.

 • Xenitidis, V. Mardiris and V. Chatzis, “A Novel Methodology for Sailing Boat Waterline Plane Definition Using 3D Point Cloud”, in 4th Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications, 17-18 November 2017, Xanthi, Greece.

 • Chatzistamatis, , Anagnostopoulos, C.N., & Mardiris, V. (2017). Under Vehicle Inspection With 3D Laser Scanning In Entry Or Control Points. In 2nd Euro-Mediterranean SmartBlueCity Conference. Heraklion, Greece.

 • Chatzistamatis, , & Anagnostopoulos, C.N. (2017). Best Practices for 3d Laser Scanning of Mid-Scale Cultural Heritage Sites: The Case Study of Apotheka, Lesvos Island, Greece. In Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage. Berlin, Germany.

 • Chatzi, E., Chatzistamatis, S., Soulakellis, N., Zouros, N., & Anagnostopoulos, C.N. (2017). 3D Modelling of Petrified Trees: Laser Scanning vs Photogrammetry. In Proceedings of 3rd IMEKO International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage (pp. 81–86). Lecce, Italy.

 • Chatzistamatis, S., Xenitidis, K., Anagnostopoulos, C.N., Mardiris, V., & Makris, D. (2017). Heritage Boat Specifications Extraction from 3D Laser Scanning. In Proceedings of 3rd IMEKO International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage (pp. 670–673). Lecce, Italy.

 • V. Chatzis, F. Panagiotopoulos and V. Mardiris, “Face to iris area ratio as a feature for children detection in digital forensics applications”, in Digital Media Industry and Academic Forum, 4-6 July 2016, Santorini, Greece.
 • «Αναπαράσταση σε τρεις διαστάσεις με τεχνικές βαθιάς μάθησης», το διδακτορικό εκπονείται στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τον υποψήφιο διδάκτορα Σταμάτιο Χατζησταμάτη, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του συγκεκριμένου Τμήματος και του Εργαστηρίου. Στη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή του υποψηφίου διδάκτορα συμμετέχει ο Δρ. Β. Μαρδύρης, διευθυντής του Εργαστηρίου.
 • «Μέθοδοι έρευνας και χρονική συσχέτιση συμβάντων στην ηλεκτρονική εγκληματολογία», από το μεταπτυχιακό φοιτητή Πηγαδά Βασίλειο.

 • «Ανάπτυξη μεθοδολογίας εξόρυξης δεδομένων από ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα με σκοπό την εξιχνίαση ηλεκτρονικών εγκλημάτων», από το μεταπτυχιακό φοιτητή Μπέκο Αθανάσιο.

 • «Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση αυτών, στον τραπεζικό τομέα», από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μώραλη Μαγδαληνή.

 • «Τρισδιάστατη ανακατασκευή μοντέλων από νέφη σημείων. ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τον υπολογισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ιστιοπλοϊκών σκαφών», από το μεταπτυχιακό φοιτητή Ξενιτίδη Κλεάνθη.

 • «Το πρόβλημα του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Σύγχρονη Επιχείρηση», από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σταϊκίδου Αναστασία.

 • «Μελέτη του επιπέδου ασφάλειας των πληροφοριών στις επιχειρήσεις και την ετοιμότητα αυτών στην αντιμετώπιση ηλεκτρονικών εγκλημάτων», από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Παραστατίδου Γεωργία.