Εκπαίδευση

  • Διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνολογίες Εξιχνίασης Ψηφιακού Εγκλήματος» ως μάθημα επιλογής με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, από τον διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και το μέλος Χ. Μίζα.

  • Διδασκαλία του μαθήματος «Ασφάλεια Συστημάτων» ως μάθημα επιλογής με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, από τον διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και το μέλος Χ. Μίζα.
  • Διδασκαλία του μαθήματος «Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος» ως μάθημα επιλογής με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στο Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΠΑΕ, από τον διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και το μέλος Φ. Παναγιωτόπουλο.
  • Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» του ΔΙΠΑΕ και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με θέμα Εξιχνίαση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
    • στη Θεσσαλονίκη από τον διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη.
    • στην Αθήνα από το μέλος του Εργαστηρίου Δρ. Β. Χατζή.
    • στην Καβάλα, από τον διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ. Β. Μαρδύρη και το μέλος του Εργαστηρίου Δρ. Β. Χατζή.