Προσωπικό

Βασίλειος Μαρδύρης

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου

Βασίλειος Χατζής

Καθηγητής

Κοσμάς Κοσμίδης

Επίκουρος καθηγητής

Λεωνίδας Φραγγίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Στυλιανός Κρηνίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Φώτιος Παναγιωτόπουλος

ΕΔΙΠ

Χαρίλαος Μίζας

ΕΤΕΠ